News of Sugar

             +

             sugarPrice 2019-11-26

             Class Producing area Brand $/Ton

             • white sugar guangxi lingxue 830.200
             • white sugar longtian 861.000
             • white sugar
             • soft sugar
             • soft sugar
             • brown sugar

             News of Starch

             +

             starchPrice 2019-11-26

             Class Producing area Brand $/Ton

             • mandioc Vietnam dalaohu 602.000
             • mandioc xiongmao 487.200
             • mandioc shuanglong 498.400
             • mandioc qilin 501.200

             Partner